Pierwsze kontakty z Panem Rafałem Szelą miałem przy zamawianiu roślin miododajnych. Współpraca układała się pozytywnie. Gdy media obiegła informacja dotycząca wytrucia pszczół w pasiece Pana Rafała, wykonałem do Niego telefon w sprawie ustalenia szczegółów. Zaproponowałem swoją pomoc w formie wiedzy w zakresie procedur służb i instytucji. Wstępnie rozważaliśmy potencjalne przyczyny tak wielkiego upadku rodzin pszczelich.

Wiem, że takie wskazówki są bardzo przydatne. Wiem, że każdy przypadek trzeba również traktować indywidualnie. Nie można stosować standardowych schematów. Przed kilkoma laty mnie również dotknęła taka tragedia. Do moich uli została wpryskana substancja czynna służąca do dezynfekcji i dezynsekcji magazynów zbożowych. Nie miałem znikąd pomocy. Sam niejako po omacku przechodziłem wszystkie procedury dotyczące zgłoszeń na Policję, prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych.

W kolejnych latach członek naszego Koła został również poszkodowany przez nieprawidłowo wykonywane zabiegi dotyczące oprysku kwitnącego rzepaku. Ucierpiały wtedy pszczoły z Jego pasieki. Wszystkie podejmowane wtedy kroki dotyczące ustalania sprawców i zabezpieczenia dowodów, powoływania komisji ds. szacowania szkód itp. spotkało się z tzw. „urzędniczym nie zrozumieniem tematu”. Wręcz trzeba było uświadamiać wszystkie do tego zobowiązane służby, żeby podjęły swoje czynności.

W ramach przypomnienia i profilaktyki Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu przy przychylności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Opolu, wysłał do wszystkich płatników składek w drugim kwartale 2016 ulotkę informacyjną.

Wysyłkę powtórzono w drugim kwartale 2018 roku. Koszt wyprodukowania ulotki w łącznej ilości ponad 60 tyś egzemplarzy WZP w Opolu sfinansował z własnych środków.

W porozumieniu z Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu doprowadzono do zawarcia na początku 2019 roku porozumienia z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu. Ustalono kierunki działań odpowiednich służb i podejmowania interwencji. Jednocześnie podejmowano wszystkie inicjatywy dotyczące edukacji i uświadamiania dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jedna z większych inicjatyw, która już ma swoją 5 edycję, jest to akcja przeprowadzana pod hasłem: „Siejąc kwiaty, pomagamy pszczołom” przez Szkołę Podstawową w Grobnikach. Konkurs był organizowany dla wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Głubczyce, a w 2019 roku został rozszerzony na cały Powiat Głubczycki. Podsumowanie konkursu wieńczy uroczysta Gala.

Dużo podobnych inicjatyw szczególnie ukierunkowanych na pomoc poszkodowanym pszczelarzom podejmuje Pan Rafał Szela. Tworzony przez Niego „Bank pszczeli” i przekazywanie rodzin pszczelich pszczelarzom to bardzo dobra inicjatywa. Jest to pierwsza pomoc, której potrzebują właściciele pasiek aby „stanąć na nogi” po stratach związanych z różnych przyczyn (wytrucia, wandalizm, pożar).

Wszelkiego rodzaju pomoc w poradach w szerokim zakresie pszczelarstwa udzielana przez zespół ekspertów akcji „ Tak dla pszczół” to inicjatywa godna pochwały. Takich działań powinno być więcej. Tego typu działania edukacyjne powinny objąć kompleksowo cały kraj. Popieram, pomagam i wspieram każdą inicjatywę pomocy i edukacji związanej z pszczelarstwem, bioróżnorodnością i ochroną przyrody.

Krzysztof Głowiszyn, pszczelarz / Głubczyce, opolskie

Pin It on Pinterest

Share This