Na pasiekę powraca życie. Bank Pszczeli odbuduje pasiekę Pana Marka

10 maja kolejna pasieka zostanie odbudowana. Bank Pszczeli przekaże nowe rodziny pszczele Panu Markowi z Tworzymirek w Wielkopolsce. 11 września ub. roku dwaj sprawcy z premedytacją otruli 21 pszczelich rodzin, a pozostałe ule zapianowali pianką montażową. Według szacunków Pszczelarza śmierć poniosło ponad 400 tys. owadów.  

DWAJ SPRAWCY UŚMIERCILI PONAD 400 TYS. PSZCZÓŁ

Do wytrucia pszczół w leśnej pasiece Pana Marka zlokalizowanej w Tworzymirkach doszło w nocy z 11 na 12 września ub. roku. Dwóch zamaskowanych mężczyzn przy użyciu środka chemicznego doprowadziło do śmierci ponad 400 tys. pszczół. Na tym jednak nie poprzestali: przy użyciu pianki montażowej zakleili 4 inne, niezamieszkałe ule. Poczynania sprawców zostały zarejestrowane przez fotopułapkę. Mimo to, Prokuratura w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy zdecydowała się umorzyć postępowanie. Obecnie poszkodowany Pszczelarz czeka na rozpatrzenie odwołania. Pszczelarz wycenił swoją stratę na 42 tys. zł.

 „W 25 min. ktoś zniweczył wiele miesięcy mojej pracy. Mój świat legł w gruzach. Nie miałem nadziei, że to wszystko uda się jeszcze odbudować. Nie mam słów, aby opisać to czego się dopuszczono. To barbarzyństwo, bezmyślność. Strata pszczół w takim zdarzeniu jest niezwykle bolesna i trudno się z niej podnieść. Jeżeli ktoś dopuszcza się zbrodni na pszczołach, które niczym nie zawiniły, i nie poniesie konsekwencji tych działań, aż strach pomyśleć czego jeszcze może się dopuścić. Nie mogłem jednak pozostawić tej sprawy losowi. Starałem się z tym sobie jakoś radzić, opanować nerwy i strach, by sprawiedliwość zwyciężyła. Będę walczył do końca na ile prawo pozwoli.” – mówi Pan Marek z Tworzymirek.

 Bank Pszczeli odbuduje Pasiekę w Tworzymirkach

„Z Panem Markiem skontaktowaliśmy się, dzięki pomocy KWP w Poznaniu, już w pierwszych dniach po zdarzeniu. Z wywiadu i przedstawionych przez poszkodowanego materiałów wynikało, że na pasiece doszło do celowego zniszczenia połączonego z prawdopodobnym, na tamten czas, wytruciem pszczół. Na podstawie przekazanych do Banku Pszczelego dokumentów potwierdziliśmy wiarygodność zgłoszenia oraz zgodność z regulaminem Banku. W październiku Pan Marek został objęty wsparciem materialnym Banku Pszczelego, jako 3 beneficjent pomocy.” – mówi Maciej Szela, koordynator programu #TAKdlaPszczół i Banku Pszczelego.

„Do Pana Marka trafi 5 rodzin pszczelich, w nowych ulach, które zostaną przetransportowane 10 maja z Rzeszowa. To ponad 550 km, dlatego wiosna była pierwszym możliwym terminem realizacji zadeklarowanej pomocy materialnej. Wcześniej nie pozwalały na to warunki atmosferyczne. Są to młode rodziny o sprawdzonych, zbliżonych cechach, założone w ubiegłym roku. Pszczoły przygotowane są do nowego sezonu w podobny ustandaryzowany sposób. Naszym zadaniem jest przekazanie realnej i pewnej pomocy Banku Pszczelego, tak by odsunąć od poszkodowanego Pszczelarza wszelkie potencjalne zagrożenia.” – mówi Rafał Szela, pszczelarz prowadzący, pomysłodawca Banku Pszczelego

„Serdecznie dziękuję za pomoc, muszę powiedzieć, że nawet sama rozmowa była dla mnie bardzo ważna i w tamtym czasie bardzo mi pomogła w podjęciu ostatecznej decyzji o odbudowie pasieki. Bank Pszczeli to bardzo dobra inicjatywa. W pierwszych chwilach po zdarzeniu nawet nie myślałem, że jest ktoś, kto mógłby mi bezinteresownie pomóc i to na drugim krańcu Polski” – mówi Pan Marek, poszkodowany pszczelarz.

Bank Pszczeli – pomoc bez precedensu

To jedyna taka instytucja w Polsce i prawdopodobnie pierwsza na świecie. Bank Pszczeli został założony przez braci Rafała i Macieja Szela w Rzeszowie końcem 2018 roku. Jest to swoista rezerwa pszczół hodowanych na pasiekach Banku po to, by pomagać. Jest to zupełnie nowa idea i całkowicie oddolna inicjatywa powstała na bazie własnych tragicznych doświadczeń braci Szela. We wrześniu 2018 roku pasieka prywatna Rafała została całkowicie wytruta przez nieznanego sprawcę. Zginęło wówczas 2,5 mln pszczół z 66 rodzin. Wiosną 2021 blisko 3 latach przygotowań i działalności, Bank Pszczeli rozpoczął świadczenie nieodpłatnej pomocy materialnej w pszczołach poszkodowanym w wyniku wytruć lub zniszczeń pasiek pszczelarzom. Bank Pszczeli dysponuje obecnie 170 rodzinami pszczelimi stanowiącymi fundusz żelazny Banku. Celem działalności jest przekazywanie do 120 rodzin pszczelich rocznie o wartości ponad 65 tys. zł.

W pierwszym roku od uruchomienia pomocy materialnej, pszczoły z Banku Pszczelego trafiły do: Pan Franciszek z Zajezierza na Kaszubach (pomorskie) – 9 rodzin pszczelich Pan Bogdan ze Zwierzyńca (lubelskie) – 5 rodzin pszczelich

 Z pomocy Banku Pszczelego może skorzystać każdy pszczelarz, którego pasieka została wytruta lub zniszczona przez osoby trzecie. Warunkiem uzyskania pomocy materialnej jest spełnienie kryteriów regulaminu odnoszących się do procedury zgłoszenia i konieczności przedstawienia dokumentów takich jak zgłoszenie na Policję, protokół komisji ds. potwierdzenia ostrego zatrucia pszczół, wyników badań toksykologicznych, dokumentacji zdjęciowej/filmowej. Każda pasieka obejmowana wsparciem musi być ponadto zarejestrowana u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Proces zgłaszania zdarzenia w Banku Pszczelim jest maksymalnie uproszczony, a jego przedstawiciele udzielają wsparcia merytorycznego na każdym etapie zarówno w kontekście pszczelarskim jak i prawnym. Każdy zakwalifikowany do wsparcia materialnego Pszczelarz może otrzymać nieodpłatnie i bezinteresownie do 20% utraconych pszczół, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z transportem w dowolne miejsce kraju.

Instytucją prowadzącą Bank Pszczeli jest organizacja pozarządowa non-profit. Pasieki Banku Pszczelego zlokalizowane są na terenie Podkarpacia, siedzibą organizacyjną jest natomiast Miasto Rzeszów.

GALERIA

skontaktuj się z nami wesprzyj #takdlapszczół

Please Wait